Informační systémy kategorie ERP/CRM a WMS pro obchodní firmyCyberSoft, s.r.o.

Soukenická 996/11

702 00 Ostrava


Obchod:

+420 595 630 250

sale@cybersoft.cz


Technická podpora:

+420 595 630 220

support@cybersoft.cz


CyberSoft s.r.o. je výrobce ekonomických informačních systémů pro střední a větší podniky

Předmětem činnosti naší firmy je tvorba a implementace komplexních informačních systémů kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer Relationship Management).

Naše řešení zahrnují rovněž moduly pro on-line internetové obchodování typu B2B i B2C.
Vytvářené aplikace jsou budovány na základech nejmodernějších současných technologií:

  • client - serverového databázového modelu,
  • třívrstvé architektury,
  • OOP (objektově orientovaného programování),
  • XML, XSL a dalších.


K vytváření svých produktů používáme zejména osvědčené a kvalitní vývojové prostředky firmy Microsoft - MS SQL Server 2012 a MS Visual Basic 6.

Společnost byla založena v první polovině roku 2000, v současnosti zaměstnává více než 20 pracovníků.


Mnohaleté zkušenosti většiny zaměstnanců společnosti z oboru vývoje ekonomických informačních systémů pro renomované zákazníky jsou zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb a řešení.
 
3.237.0.109