Informační systémy kategorie ERP/CRM a WMS pro obchodní firmyCyberSoft, s.r.o.

Soukenická 996/11

702 00 Ostrava


Obchod:

+420 595 630 250

sale@cybersoft.cz


Technická podpora:

+420 595 630 220

support@cybersoft.cz


Charakteristika systému

I6 představuje komplexní ekonomický systém řízení podniku kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) / CRM (Customer Relationship Management). Je vhodný pro organizace širokého spektra zaměření. Vysoká úroveň zejména obchodních modulů a on-line internetového obchodu typu B2B i B2C předurčuje jeho využití především pro organizace distribučního nebo velkoobchodního charakteru.


Technologie a použitá platforma

Systém I6 je vybudován na základě moderní technologie třívrstevné architektury s použitím vývojových prostředků firmy Microsoft. Datová vrstva se opírá o databázový MS SQL server, využívá jeho možnosti transakčního zpracování a je základem stability, bezpečnosti a škálovatelnosti aplikace. Klientské rozhraní je standardně dodáváno v provedení 'klasické' windows aplikace. Alternativně lze systém provozovat rovněž pomocí Internetového prohlížeče (tenkého klienta) v prostředí Intranetu / Internetu.


Otevřenost systému

Prostřednictvím zdokumentovaných objektů aplikační vrstvy je systém I6 otevřený produktům třetích stran. Systém úzce spolupracuje s produkty MS Office (Word, Excel) při zajištění plné bezpečnosti a datové integrity. Tiskové výstupy ze systému jsou standardně poskytovány ve formátu HTML s využitím technologie XML / XSL.


Bezpečnost systému a stabilita

Bezpečnost systému je jednou z nejsilnějších stránek I6. Tato oblast byla důsledně analyzována již v počátcích návrhu samotného jádra systému. Vychází z mnohaletých zkušeností při provozování systému zejména s větším počtem uživatelů. Veškeré vstupy či výstupy ze systému jsou vždy důsledně autorizovány mnoha úrovňovým systémem zabezpečení. Systém umožňuje logování kritických operací a libovolných datových změn. Použitý databázový stroj MS SQL je zárukou fyzické bezpečnosti dat, stability a rychlého přístupu k požadovaným informacím. Tato technologie umožňuje například automatické zálohování i během provozu, rychlé zpracování vysokého objemu dat, apod.


Uživatelské rozhraní

Grafické prostředí MS Windows poskytuje přehledné a intuitivní ovládání. Toto prostředí a chování aplikace lze mnoha parametry přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele. Rychlý přístup k informacím je zajištěn vzájemným logickým provázáním jednotlivých modulů. Všechny moduly mají jednotné ovládání, které umožňuje libovolně filtrovat, řadit, součtovat a exportovat požadované záznamy.


Nadnárodní řešení

Systém I6 je projektován s vícejazyčnou podporou, umožňující změnu jazykového prostředí přímo za chodu aplikace. Vzhledem k možnostem snadného přizpůsobení legislativních odlišností jiných zemí je systém I6 rovněž vhodný i pro nasazení v zahraničí. V současné době I6 podporuje legislativu ČR, SR a Polska.


Internetové obchody

Silnou stránkou systému I6 jsou on-line internetové obchody typu B2B i B2C. Lze publikovat široké spektrum obchodních údajů, jako jsou aktuální cenové informace o produktech, stavy skladů včetně termínů dodání, popisy produktů, přehledy objednávek, faktur, dodávek, lze on-line do systému přijímat objednávky, sledovat stavy vyřízení reklamací, apod.


Servis a podpora

Systém I6 je vyvíjen a podporován týmy špičkových specialistů. Rozsáhlý program poskytovaných služeb zahrnuje telefonický hot-line a mailový help-desk. Na internetových stránkách jsou poskytovány aktuální informace o novinkách, tipech a mnoha dalších zajímavostech. Servisní zásahy jsou prováděny jak vzdáleně prostřednictvím Internetu nebo telefonického připojení, tak i podle požadavků uživatele přímo na místě. 
3.237.0.109