Informační systémy kategorie ERP/CRM a WMS pro obchodní firmyCyberSoft, s.r.o.

Soukenická 996/11

702 00 Ostrava


Obchod:

+420 595 630 250

sale@cybersoft.cz


Technická podpora:

+420 595 630 220

support@cybersoft.cz


 Architektura systému

TECHNOLOGIE A PLATFORMA


moderní technologie třívrstevné architektury

I. Databázová vrstva- pomocí prostředků MS SQL Serveru jsou zajištěna základní konzistenční pravidla

II. Aplikační vrstva- objektový model zahrnující obchodní pravidla aplikace

III. Prezentační vrstva- variantní klientské rozhraní - klasická MS Win aplikace, tenký klient internetového prohlížeče, produkty MS Office (Word, Excel)


OTEVŘENOST SYSTÉMU


zveřejněné rozhraní objektů systému

zajištění plné bezpečnosti a datové integrity vzhledem k produktům třetích stran využitím technologie XML / XSL pro vstup i výstup ze systému, tisk ve tvaru HTML


BEZPEčNOST A STABILITA


autorizace všech vstupů a výstupů ze systému

mnohaúrovňový systém zabezpečení přístupových práv

logování kritických operací a libovolných datových změn


UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ


parametrické přizpůsobení prostředí a chování aplikace individuálním uživatele

zachování uživatelského nastavení (otevřená okna, uspořádání položek v seznamech, aj.)

možnost práce s více agendami současně, vícenásobná aktivace stejné agendy

vícejazyčná podpora prostředí - verze česká, anglická, polská, slovenská a německá

legislativní podpora česká, polská a slovenská


VYŽADOVANÁ HW A SW KONFIGURACE


Databázový server: Hardware min. serverový procesor, min.6GB RAM, HDD určený k nepřetržitému (24x7) provozu; Software MS Win 2016 server (příp.2012/2008/2003 server), MS SQL 2016 (příp.2012/2008/2005), MS IIS

Pracovní stanice: Hardware min. Celeron/2GHz, 2GB RAM; Software MS Win 8 / 7 / VISTA / XP / 2000 / NT, MS IE 7 + 
3.237.0.109